Maakt

boeren

beter.

Extra onafhankelijk advies van een ervaren expert bij gezondheidsproblemen bij uw melkvee

Elke melkveehouder streeft naar een gezonde rundveestapel, dat is namelijk de basis voor een rendabel bedrijf. Daarnaast geeft gezond melkvee ook meer arbeidsvreugde. Het is voor een veehouder erg frustrerend als het even, of langere tijd, niet goed loopt. De meest voorkomende gezondheidsproblemen in de melkveehouderij zijn:

Iedere melkveehouder heeft hier wel eens mee te kampen. Vaak wordt gedacht dat de buurman/collega dat niet heeft, niets is echter minder waar. Te vaak wordt er gekozen voor een korte termijnoplossing, meestal in de vorm van diergeneesmiddelen of andere toevoegingen. Het is echter belangrijk om tot een structurele oplossing te komen, temeer omdat veel van bovenstaande problemen elkaar weer beïnvloeden. Een kreupele koe zal de tochtigheid niet tonen, een koe met (subklinisch) melkziekte heeft meer kans op een lebmaagverdraaiing en een kalf met diarree heeft meer kans om daarna longontsteking te krijgen. Probeer dus altijd gezondheidsproblemen structureel aan te pakken. Vaak vergt dat een verandering van werkwijze of management. Dat is soms lastig, maar Klevet Koeienpraktijk kan daar als onafhankelijk rundveedierenarts die alleen adviseert en coacht goed bij helpen.

Mastitis: zet als melkveehouder in op preventie

De praktijk van het blijven behandelen van mastitis met antibiotica dient achter ons te liggen. De moderne melkveehouder werkt vooral preventief en zet antibiotica gericht in. Dat vergt een plan van aanpak. Als eerste dient er een doelstelling te zijn. Het streven kan zijn om het tankcelgetal structureel onder 150 te laten zijn. Moeilijker meetbaar is het percentage klinische mastitisgevallen. Goed administreren is essentieel, ook als de koe niet behandeld wordt. Minder dan 2% klinische mastitisgevallen per maand is een goed uitgangspunt. Daarna gaan we op zoek naar de oorzaak, de kiem dus. Ken je vijand, doe bacteriologisch onderzoek van melk. Als je de kiem weet, weet je ook de werkwijze (de besmettingsroute) van je vijand. Dit is essentieel voor het maken van een goed plan van aanpak, preventief werken dus. Daarbij is het ook belangrijk om oog te hebben voor de weerbaarheid van de koe, een gezonde koe kan veel meer zelf oplossen. In een plan van aanpak hoort ook het behandelen van koeien met antibiotica, maar wel gericht! De eerste klap bij klinische mastitis dient raak te zijn, behandel geen dieren die al lang chronisch zijn.

Klevet Koeienpraktijk heeft veel praktijkervaring met de structurele aanpak van mastitis en kan een goed onafhankelijk advies geven. Als coach kan Klevet Koeienpraktijk daarna de melkveehouder blijven stimuleren om samen tot een goed resultaat te komen.

 

Stofwisselingsziekten en voedingsstoornissen: de transitieperiode is cruciaal

Bij de verse koe kan veel misgaan, denk maar aan melkziekte, slepende melkziekte, baarmoederontsteking, aan de nageboorte staan, lebmaagverdraaiing, etc. De lijst is lang, complex en veel ziekten beïnvloeden elkaar. Omdat de transitieperiode een risicovolle periode is, zijn sommige melkveehouders tot de conclusie gekomen dat het beter is om voor een langere tussenkalftijd te gaan. Op deze wijze komen koeien minder in de transitieperiode, maar dienen ze wel persistent te zijn. Vergelijk het eens met het volgende: autorijden is ook risicovol, er is altijd kans op een ongeluk. Toch rijden de meeste mensen niet minder auto, wel proberen ze de risico’s in te perken door met veiligere auto’s te rijden. Dit geldt ook voor de transitieperiode, probeer aan de randvoorwaarden te voldoen en je zult zien dat het beter gaat. Benoem daarnaast de individuele risicodieren en ondersteun die op het juiste moment.

Klevet Koeienpraktijk heeft zich gespecialiseerd in de transitieperiode. Elders op de website is het e-book ‘In 10 stappen naar een succesvolle transitieperiode’ te downloaden. En ook hierbij kan Klevet Koeienpraktijk als onafhankelijk dierenarts en coach melkveebedrijven ondersteunen om problemen in de transitieperiode, maar ook voedingsproblemen die daarna optreden, op te lossen.

Klauwgezondheid: noodzakelijk voor duurzaamheid

Klauwgezondheid staat in de top 3 van redenen van afvoer, naast vruchtbaarheid en uiergezondheid. Doel is een duurzame koe, die minimaal 5 lactaties mee kan. Dan is aandacht voor klauwgezondheid een must. Ook hierbij geldt weer: geen korte termijn aanpak met veelvuldig klauwen behandelen, maar een goed plan van aanpak dat gericht is op preventief werken.

Klevet Koeienpraktijk kan helpen met het in beeld brengen van de oorzaak en het in kaart brengen van de risicofactoren. Daarna zal Klevet Koeienpraktijk de veehouder coachen gedurende een traject om de klauwgezondheid te verbeteren. Samenwerking met de klauwbekapper is hierbij erg waardevol.

Mark van Kleef advies voor melkveehouders

 

Vruchtbaarheid: waar alles samen komt

Op voorwaarde dat de tochtigheidswaarneming en de inseminatietechniek goed zijn, geldt dat een goede vruchtbaarheid op een melkveebedrijf het gevolg is van een goede transitieperiode, een goede voeding en een goede klauwgezondheid. Door de grote raakvlakken met de vorige punten is een goede vruchtbaarheidsbegeleiding zoveel meer dan alleen koeien op dracht scannen. Door tijdens het scannen ook aandacht te besteden aan de kwaliteit van de eierstok en de baarmoeder, maar ook aan de mestconsistentie, vertering en lichaamsconditie, kunnen al conclusies getrokken worden over het verloop van de transitieperiode en de kwaliteit van het huidige rantsoen. Daarnaast ontstaat er een indruk over het leefklimaat van de melkkoeien en hoe dit het functioneren van de koe kan beïnvloeden.

Klevet Koeienpraktijk heeft veel ervaring in de vruchtbaarheidsbegeleiding. Er wordt gescand met moderne apparatuur en gebruik gemaakt van diverse data die beschikbaar zijn. Ook hier treedt Klevet Koeienpraktijk op als onafhankelijk rundveedierenarts én coach om de melkveehouder te ondersteunen.

Kalveropfok: de toekomst voor het bedrijf

De kalveropfok is een duur en tijdrovend onderdeel van een melkveebedrijf. De tendens is om minder jongvee aan te houden, des te belangrijker is het om ervoor te zorgen dat elk opgezet kalf uitgroeit tot een gezonde en productieve melkvaars. Tijdens dit traject zijn veel valkuilen. Het begint met goede biest (ook een resultaat van een geslaagde transitieperiode) en een goed biestmanagement. In de eerste levensweken gaat het met name om ‘rust, reinheid en regelmaat’. Zeker de periode waarin luchtweginfecties en longontstekingen voorkomen, kan uitdagend zijn. Kies ook dan niet voor de korte termijnoplossing door alles maar te gaan behandelen, maar maak een plan van aanpak. Begin met het stellen van de juiste diagnose, het scannen van longen en het nemen van longspoelsels zijn daarbij zeker waardevol. Benoem de risicofactoren, zoals het klimaat in de stal en de weerbaarheid van het kalf. Gericht vaccineren kan zinvol zijn, maar alleen als andere risicofactoren ook aangepakt worden.

Klevet Koeienpraktijk heeft veel ervaring met kalveren, zowel in de melkveehouderij als in de vleeskalverenhouderij. Daarom is Klevet Koeienprakijk de onafhankelijke dierenarts die goed kan helpen met het oplossen van het bedrijfsprobleem.

Dus voor een structurele oplossing met een praktisch en haalbaar plan van aanpak neem contact op met Klevet Koeienpraktijk!

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens verder op deze website over onze werkwijze, of neem contact op of bel direct naar: 06 5356 2757

Download het gratis e-book: “In 10 stappen naar een succesvolle transitieperiode

De laatste jaren zijn de droge koeien letterlijk uit ‘het verdomhoekje’ gehaald, maar toch zijn er op veel bedrijven nog verbeterpunten. De transitieperiode is dé cruciale periode in het leven van een melkkoe. Meer focus op de transitieperiode zal ervoor zorgen dat veel processen op het bedrijf, zoals melkproductie, vruchtbaarheid en kalveropfok, beter verlopen. Lees daarom mijn tips om te kijken waar jij je nog kan verbeteren in het gratis e-book.

Klevet E-book koeienprakijk 10 Stappen naar een succesvolle transitieperiode