Kalveropfok en transitie, Mark van Kleef - Klevet Koeienpraktijk

BoviLab Bloedanalyse door Klevet

Om de transitieperiode beter te kunnen monitoren maakt Klevet Koeienpraktijk gebruik van BoviLab. BoviLab is een cow-side bloedanalyseapparaat, speciaal ontwikkeld en gevalideerd voor koeien. Bovilab is accuraat en gemakkelijk in het gebruik doordat er geen handmatige kalibratie nodig is. Bovilab kan in totaal 15 parameters onderzoeken met slechts een paar druppels bloed. Door het meten van cruciale bloedwaarden en deze te koppelen aan een praktische advisering, kan het transitiemanagement geoptimaliseerd worden.

Bovilab maakt gebruik van slides, hierop zijn 6 parameters vastgelegd, zodat er een goed bruikbaar panel ontstaat. De meest gebruikte slide is de ‘transition slide’. Binnen 7 minuten wordt per koe NEFA, BHBZ (energiehuishouding), ureum (eiwithuishouding), calcium, magnesium en fosfor (mineralenhuishouding) bepaald. Door dit bij close-upkoeien en verse koeien te doen, ontstaat er een goede manier om de transitieperiode te onderzoeken.

Klevet Koeienpraktijk gebruikt Bovilab niet alleen als er problemen zijn in de transitieperiode, maar zet Bovilab ook in als monitoringsinstrument. Door de transitiekoeien op regelmatige basis te controleren kunnen tijdig fouten worden ontdekt en er worden bijgestuurd. Op die manier zullen transitieproblemen vroegtijdig worden opgespoord en daarmee worden voorkomen. Men kan de transitiemonitoring doen in een bepaalde frequentie (bijv. elke maand) of na een rantsoenwisseling.

Meer lezen over BoviLab, klik hier.

Download het gratis e-book: “In 10 stappen naar een succesvolle transitieperiode

De laatste jaren zijn de droge koeien letterlijk uit ‘het verdomhoekje’ gehaald, maar toch zijn er op veel bedrijven nog verbeterpunten. De transitieperiode is dé cruciale periode in het leven van een melkkoe. Meer focus op de transitieperiode zal ervoor zorgen dat veel processen op het bedrijf, zoals melkproductie, vruchtbaarheid en kalveropfok, beter verlopen. Lees daarom mijn tips om te kijken waar jij je nog kan verbeteren in het gratis e-book.

Klevet E-book koeienprakijk 10 Stappen naar een succesvolle transitieperiode