Maakt

boeren

beter.

BoviLab, voor betere bloedanalyse

  • BoviLab is een cow-side bloedanalyse apparaat, speciaal ontwikkeld en gevalideerd voor koeien.
  • BoviLab kan accuraat bloed onderzoeken op 15 verschillende parameters.
  • BoviLab geeft binnen 7 minuten de uitslag van 6 relevante parameters (= 1 slide).
  • Klevet Koeienpraktijk maakt vooral gebruik van de transitieslide met de parameters NEFA, BHBZ (energievoorziening), ureum (eiwitvoorziening), calcium, magnesium en fosfor (mineralenvoorziening).
  • Door op een regelmatige basis close-upkoeien en verse koeien te onderzoeken kan een praktisch monitoringssysteem opgebouwd worden.
  • Daardoor kunnen problemen in de transitieperiode vroegtijdig opgespoord worden. 
BoviLab Bloedanalyse apparaat voor veeartsen en melkveehouders.

Wil je meer informatie over BoviLab en hoe je het kunt gebruiken op een melkveebedrijf, neem dan contact op.

Hoe werkt BoviLab in drie eenvoudige stappen:

 

Drie stappen omschrijving BoviLab bloedanalyse apparaat voor melkvee

Hieronder worden enkele casussen besproken om de mogelijkheden te laten zien.

Casus 1, praktijk voorbeeld gebruik BoviLab bloedanalyse apparaat

Melkveebedrijf met 150 melkkoeien met een gemiddelde van productie van 10.000 kg per koe. Het bedrijf heeft al langere tijd last van (klinische) ketose bij de verse koeien, ook op de MPR komt dit naar voren. Er is één droogstandsgroep, met een krachtvoerautomaat. Er is bij de droge koeien een overbezetting aan het voerhek en er zijn te weinig drinkwatervoorzieningen. Daarnaast zijn twijfels of de DS-opname in deze groep voldoende is. Ter monitoring zijn er 4 close-upkoeien en 3 verse koeien (3 tot 10 dgn gekalfd) onderzocht.

 

Bloeduitslag casus 1 monitoring transitieperiode

Close-up koeien
koenummer eenheid

219

51

75

105

referentie

BHBZ mmol/L

0,567

0,653

0,518

0,497

<0,9

Ureum mmol/L

2,93

4,32

4,53

3,07

3,3-6,6

Ca mmol/L

2,295

2,273

2,188

2,148

2,15-2,75

P mmol/L

1,66

2,29

2,13

2,07

1,1-2,4

Mg mmol/L

1,2

1,3

1,3

1

0,8-1,3

NEFA mmol/L

0,543

0,233

0,137

0,303

<0,4

Verse koeien
koenummer

90

106

132

AST U/L

93

112

89

68-138

BHBZ mmol/L

0,854

1,702

0,574

<0,9

Ca mmol/L

2,031

1,659

1,604

2,15-2,75

CPK U/L

124

242

197

46-375

P mmol/L

1,82

1,35

1,94

1,1-2,4

Mg mmol/L

0,9

0,7

1,2

0,8-1,3

Conclusie en advisering

Energiehuishouding (NEFA/BHBZ). De verwachting was dat de NEFA’s in de close-upgroep te hoog zouden zijn. Dit valt mee, de DS-opname in de close-upgroep is dus nog acceptabel. Koe 106 heeft klinische ketose en dient behandeld te worden.

Eiwithuishouding (ureum). In de close-upgroep is veel variatie in ureum, dit kan komen door de KV-box in de drogekoeiengroep. Selectie aan het voerhek valt mee want de Mg waarden zijn constant.

Mineralenhuishouding (Ca. Mg, P). Bij de verse koeien is sprake van hypocalcaemie (subklinisch melkziekte), ondanks dat deze koeien al behandeld waren met een Ca-bolus. Hypocalcaemie kan de oorzaak zijn van de ketose die later in de lactatie gevonden wordt. Advies is om de DS-opname in de droogstandsgroep te maximaliseren en daarnaast in het droogstandsrantsoen veel aandacht te besteden aan melkziektepreventie. Ook is het aan te raden de magnesiumvoorziening aan de melkgevende koeien te bespreken met de voervoorlichter.

Download het gratis e-book: “In 10 stappen naar een succesvolle transitieperiode

De laatste jaren zijn de droge koeien letterlijk uit ‘het verdomhoekje’ gehaald, maar toch zijn er op veel bedrijven nog verbeterpunten. De transitieperiode is dé cruciale periode in het leven van een melkkoe. Meer focus op de transitieperiode zal ervoor zorgen dat veel processen op het bedrijf, zoals melkproductie, vruchtbaarheid en kalveropfok, beter verlopen. Lees daarom mijn tips om te kijken waar jij je nog kan verbeteren in het gratis e-book.

Klevet E-book koeienprakijk 10 Stappen naar een succesvolle transitieperiode