Mastitis Klevet Koeienpraktijk kennisblog

Helaas komt mastitis op de meeste melkveebedrijven nog teveel voor. Een structurele aanpak van mastitis is essentieel voor een betere melkproductie en gezonde uiers. Maar hoe herken je mastitis bij melkkoeien en wat zijn de juiste methoden en tools voor diagnose en behandeling? In dit blog bespreek ik, Mark van Kleef van Klevet Koeienpraktijk, de symptomen, diagnose en behandeling van mastitis, evenals tips voor preventie en een gezonde veestapel. Als onafhankelijk adviseur en coach biedt Klevet Koeienpraktijk praktische advisering en coaching voor een duurzame oplossing van het mastitisprobleem op jouw melkveebedrijf.

Symptomen van mastitis bij melkkoeien: hoe herken je het?

Mastitis is nog altijd een veel voorkomend probleem op onze melkveebedrijven. Het zorgt voor hoge kosten, meer arbeid, veel ergernis en uiteindelijk ook meer uitval. Een mastitisprobleem kan zich op verschillende manieren uiten. Er kan teveel subklinische mastitis zijn en een te hoog tankcelgetal, maar daarnaast is het ook mogelijk om teveel klinische mastitis te hebben op je bedrijf. Een subklinische mastitis is niet zichtbaar, deze koeien hebben alleen een verhoogd celgetal. Bij een klinische mastitis zijn er juist wel symptomen. Die kunnen variëren van alleen een vlokje in de melk tot een doodzieke koe.

De diagnose van mastitis bij melkkoeien: methoden en tools

De eerste diagnose wordt gesteld op klinische kenmerken (klinische mastitis) en met het celgetal op de MPR (subklinische mastitis). De volgende stap is altijd het nemen van melkmonsters. Zorg dat je dat op een schone en juiste wijze doet. Op deze melkmonsters kan een bacteriologisch onderzoek verricht worden. Klevet Koeienpraktijk maakt gebruik van gerenommeerde, maar ook praktisch ingestelde laboratoria om snel een correcte uitslag te krijgen. Dit is een essentieel onderdeel in de aanpak van mastitis. Ten eerste achterhalen we op deze manier de kiemen die de mastitis veroorzaken. Dit is belangrijk om te begrijpen hoe de kiem zich op je bedrijf verspreidt. Alleen met deze informatie is een goed plan van aanpak te maken. Daarnaast kun je een gevoeligheidsbepaling laten verrichten op de kiem. Dat is belangrijk om geselecteerde koeien op een juiste manier te behandelen.

Behandeling van mastitis bij melkvee

In het verleden heeft men bij de aanpak van mastitis teveel aandacht gehad voor de behandeling van mastitis. Daarmee werden er verwachtingen geschapen die niet uitkwamen. Een behandeling van een koe met mastitis moet doelgericht zijn en met een redelijke kans op succes. De eerste klap dient raak te zijn. Chronische koeien behandelen is zinloos. Klevet Koeienpraktijk levert geen medicijnen en kan daardoor een echt onafhankelijk advies geven. Een tijdige detectie van mastitis en een juiste selectie van koeien geeft een meer bevredigend resultaat en zorgt ook voor een verantwoord antibioticagebruik. Klevet koeienpraktijk ondersteunt in de selectie van koeien en het opstellen van een behandelprotocol, maar alleen als onderdeel van een totaalaanpak van mastitis.

Preventie van mastitis bij melkkoeien: tips voor een gezonde veestapel

Uiteindelijk is het behandelen van koeien maar een klein onderdeel van de totale aanpak van mastitis op een bedrijf. Anders blijft het namelijk ‘dweilen met de kraan open’. Er mogen dus geen (of zo weinig mogelijk) nieuwe mastitisgevallen bijkomen. En daarvoor was dat bacteriologisch onderzoek nou zo belangrijk. Ken je kiem, dan weet je hoe je die moet bestrijden. Een omgevingskiem kent een heel andere aanpak dan een koegebonden kiem. Met een doelgericht plan van aanpak zorg je ervoor dat er geen nieuwe mastitisgevallen meer bijkomen. Door een verandering in management krijg je een hoger inkomen en meer arbeidsvreugde. Met een goed plan van aanpak en een juiste follow-up word ook jij mastitis de baas.

Klevet Koeienpraktijk

Diergezondheid op een melkveebedrijf is geen toeval, maar een keuze. Dat is de overtuiging van Klevet Koeienpraktijk. Klevet koeienpraktijk is uniek in Nederland. Klevet Koeienpraktijk heeft geen apotheek, behandelt geen zieke dieren, doet geen verlossingen en voert geen controlerende taken uit. Wat doet Klevet Koeienpraktijk dan wel? Klevet Koeienpraktijk maakt boeren beter, door een praktische advisering en coaching. Door een verbetering in het management op het melkveebedrijf ontstaat er een duurzame oplossing voor de boer en zijn koeien. Als onafhankelijk adviseur en coach gaat Klevet Koeienpraktijk voor een permanente oplossing voor uw mastitisprobleem!

Klevet Koeienpraktijk heeft een registratie in het BAS-register, een erkenning voor onafhankelijk, professioneel agrarisch advies. Dat betekent dat een SABE-voucher besteed kan worden bij Klevet Koeienpraktijk voor een duurzame verbetering van de uiergezondheid op uw bedrijf.

Download het gratis e-book: “In 10 stappen naar een succesvolle transitieperiode

De laatste jaren zijn de droge koeien letterlijk uit ‘het verdomhoekje’ gehaald, maar toch zijn er op veel bedrijven nog verbeterpunten. De transitieperiode is dé cruciale periode in het leven van een melkkoe. Meer focus op de transitieperiode zal ervoor zorgen dat veel processen op het bedrijf, zoals melkproductie, vruchtbaarheid en kalveropfok, beter verlopen. Lees daarom mijn tips om te kijken waar jij je nog kan verbeteren in het gratis e-book.

Klevet E-book koeienprakijk 10 Stappen naar een succesvolle transitieperiode